Icon Menu

Što je ego i treba li nam?

Što je ego i treba li nam?


Ego

Danas o svemu postoji mnogo teorija tako jedna kaže da je Ego nepoželjan i da bi nam duhovni cilj bio riješiti ga se.

Druga pak teorija kaže da je važan i da nema mentalnog zdravlja bez njega.

Teorije su potpuno suprotstavljene, a ja u praktičnom traganju za istinom mislim da je ona negdje u sredini kao i inače u životu.

Naše pravo Ja, naše istinsko Ja je prirodno i živi u istini i radosti kao dio te prirode, ali Ego je onaj dio nas koji razmišlja, djeluje i odlučuje.

Ako nam je Ego slab ne možemo se nositi sa životom i svakodnevnicom koja puno toga stavlja pred nas. Ako nam je pak Ego previše narastao, ako je postao prenaglašen više ne možemo dosegnuti svoje pravo unutrašnje Ja. Ponekad se čak poistovjetimo s njime i zaboravimo da je on samo jedan i to manji i nevažniji dio nas samih.

Zdrav i razvijen ego može prihvatiti sva naša ljudska ograničenja i zato ga trebamo razvijati da bi mogli shvatiti da iako smo ograničeni kao pojedinci imamo neograničeni izvor moći na raspolaganju svuda oko nas, u Prirodi.

Znači moramo ga razvijati jer nam je potreban u izazovima života, ali ne smijemo ga zaboraviti držati pod kontrolom zaboravljajući svoje pravo Ja.